Consulting - IT Services & Solutions

implement enterprise applications - meet complex business requirements -
great user experience - high system performance - scalability -
innovation - research and development

Software Engineering

C# - ASP.NET MVC - AJAX - JQuery - SOA - WCF - Architecture - Scrum - WF -
ADO.NET - Entity Framework - Linq - Visual Studio - SQL Server - Oracle - Agile

VAT: BE 0895270111

Argenta: 979-3267594-57
IBAN: BE09 9793 2675 9457
BIC: ARSPBE22

Contact

ALGA Engineering BV

Pontstraat 79

9680 Maarkedal

Belgium

+32(0)494597887

info@alga-e.com

1. Privacy

Laatst bijgewerkt: 08/12/2023

Dit Privacybeleid beschrijft hoe ALGA Engineering persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in verband met onze website, diensten en klantinteracties. Door gebruik te maken van onze website en diensten stem je in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1. Informatie die we verzamelen

De beperkte persoonsgegevens die we opslaan, worden op de volgende manieren verzameld:

 1. Via onze website: Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens, waaronder uw IP-adres, geregistreerd via cookies. Dit doen we om onze website te beheren en te verbeteren. Gedetailleerde informatie over deze cookies is beschikbaar in ons aparte Cookiebeleid.

 2. In het kader van zakenrelaties: Wanneer u contact met ons opneemt als (potentiële) klant of partner, verwerken we uw volledige naam, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of huisadres) en andere noodzakelijke gegevens voor bestellingen, facturatie of samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld uw bankgegevens, communicatiegeschiedenis en informatie over eerdere bestellingen omvatten.

 3. Voor marketingdoeleinden: Met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken we uw volledige naam en e-mailadres om u direct marketingmateriaal, nieuwsbrieven, acties en promoties over onze producten en diensten te sturen. U kunt op elk moment eenvoudig afmelden voor deze communicatie.

Hoewel het vrijwillig is om persoonsgegevens te verstrekken, kan het weigeren van essentiële informatie het verlenen van onze diensten bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

2. Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het leveren van onze diensten, inclusief facturering en klantenservice.
 • Het personaliseren van je ervaring en aanbieden van relevante content.
 • Het verbeteren van onze diensten en website door analyse van gebruikersgedrag.
 • Het verzenden van marketingcommunicatie, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

3. Informatie delen

We kunnen persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:

 • Dienstverleners: We kunnen derde partijen inschakelen om diensten namens ons uit te voeren, zoals betalingsverwerking en IT-ondersteuning.
 • Zakelijke partners: We kunnen informatie delen met zakelijke partners voor gezamenlijke marketingactiviteiten, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Wettelijke vereisten: We kunnen persoonlijke informatie delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken.

4. Gegevensbeveiliging

We implementeren technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies en misbruik. Ondanks onze inspanningen kunnen we de veiligheid van informatie niet volledig garanderen vanwege het inherente risico van gegevensoverdracht via het internet.

5. Cookies en Trackingtechnologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om je ervaring op onze website te verbeteren, advertenties aan te passen en het gebruik van onze site te analyseren. Je kunt je browserinstellingen aanpassen om cookies te beheren of te blokkeren.

6. Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie, waaronder het recht om:

 • Toegang te krijgen tot je gegevens en deze te corrigeren.
 • Je toestemming in te trekken voor verwerking op basis van toestemming.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen.
 • Je gegevens te laten verwijderen, tenzij wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Neem contact met ons op voor verzoeken met betrekking tot je rechten.

7. Wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om veranderingen in onze gegevenspraktijken weer te geven. De datum van de laatste update wordt bovenaan dit beleid vermeld.

8. Contact met ons opnemen

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen over dit privacybeleid, neem contact met ons op via info@alga-e.com .

2. General terms and conditions

1. Diensten en Producten

1.1 Wij bieden een breed scala aan diensten en producten die worden beschreven op onze website, offertes en overeenkomsten.

1.2 De specifieke details van de geleverde diensten of producten, inclusief prijzen en betalingsvoorwaarden, worden verder uiteengezet in de afzonderlijke overeenkomsten, offertes of facturen.

2. Bestellingen en Betalingen

2.1 Bestellingen worden aanvaard via schriftelijke overeenkomsten, offertes of elektronische communicatie, afhankelijk van de aard van de dienst of het product.

2.2 Betalingsvoorwaarden worden vermeld in de factuur, offerte of overeenkomst. Betalingen moeten binnen de opgegeven termijn worden voldaan.

2.3 We behouden ons het recht voor om diensten of producten op te schorten bij niet-betaling binnen de overeengekomen termijn.

3. Annulering

3.1 Annulering van geleverde diensten moet schriftelijk worden aangevraagd. Afhankelijk van het stadium van het project kunnen annuleringskosten van toepassing zijn.

4. Garantie en Kwaliteit

4.1 We streven naar het leveren van diensten en producten van hoge kwaliteit. Garantievoorwaarden worden per geval vastgesteld en kunnen variëren afhankelijk van het type dienst of product.

4.2 We garanderen geen specifieke resultaten of prestaties van onze diensten of producten.

5. Aansprakelijkheid en Beperkingen

5.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de specifieke diensten of producten waarvoor de aansprakelijkheid ontstaat.

5.2 We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van overmacht, waaronder natuurrampen, stakingen, technische storingen en andere onvoorspelbare gebeurtenissen.

6. Intellectuele Eigendom

6.1 Tenzij anders overeengekomen, behouden wij de intellectuele eigendomsrechten van alle ontwerpen, inhoud en materialen die tijdens onze diensten worden gecreëerd.

6.2 Je stemt ermee in geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten en geen materialen te reproduceren, verspreiden of aanpassen zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

7.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Oudenaarde.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Oudenaarde.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

8.1 We behouden het recht om deze Voorwaarden te allen tijde bij te werken. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website.